Logo

Tag  КЛИЕНТИ

Адвокатската Канцеларија Станковски и Марковиќ, во својата долгогодишната работа, бележи многу меѓународни и домашни клиенти. Професионалноста во работата, меѓу другото е и во интерес на заштита на приватноста на нашите клиенти.

Во прилог следи профилот на нашите досегашни клиенти: