Logo

Tag  ЗА НАС

Адвокатската Канцеларија Станковски и Марковиќ, основана од адвокатите Дејан Станковски и Александар Марковиќ работи на принцип на партнерство од 2002 година.

Лоцирани во централниот дел на Скопје, нашиот тим, со долгогодишно искуство, стручност и посветеност ви обезбедува широк спектар на правни услуги.

Доколку имате потреба од стручна правна помош во Република Македонија, како и надвор од неа, нашата Адвокатска Канцеларија нека биде со Вас.