Logo

Tag  УСЛУГИ И ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛНОСТ

Адвокатската Канцеларија Станковски и Марковиќ е водечко друштво во повеќето области на правната практика. Фокусот на нашето работење и услуги се насочени кон:

Нашата Адвокатска Канцеларија е исто така во соработка со друштва и консултанти од широк спектар на професии. Во зависност од обемот и сложеноста на случајот, вклучува надворешни експертски соработници.

За потребите на нашите странски клиенти обезбедуваме комплетни правни услуги на англиски, српски, хрватски и бугарски јазик.